Alger    Djazaďr    El-bahdja    Icosium    Assima    Alger la blanche

 

Histoire

 

 

  Translittération

 

Photos
Hôtels
Restaurants
Cuisine
Musique  

Qassaman binnazilat ilmahiqat
Waddimaa izzakiyat ittahirat
Walbounoud illamiaat ilkhafiqat
F'ildjibal ichamikhat ichahiqat
Nahnou thorna fahayatoun aw ma maaat
Wa aqadna el'âazma an tahya aldjazair.

Refrain :
Fashhadoo ! Fashhadoo ! Fashhadoo !

Nahno joundoun fi sabil il hakki thorna
Wa ila isstiqlalina bilharbi kumna.
Lam yakon yossgha lana lamma natakna
Fattakhadhna rannata l'baroudi wazna.
Wa azafna naghamat alrashshashi lahna
Wa aqadna el'âazma an tahya aldjazair.

Refrain :
Fashhadoo ! Fashhadoo ! Fashhadoo !

Ya faran'saa qad madha waqtou l'3itab
Wa taway'naahou kamaa youtwa l'kitaab
Ya faran'saa inna dhaa yewmou l'hissaab
festa'iddy wa khoudhy minnaa l'djawab
Inna wi thawratinaa faslou l'khitaab
Wa aqadna el'âazma an tahya aldjazair.

Refrain :
Fashhadoo ! Fashhadoo ! Fashhadoo !

Nahno min abtalina nadfaoo joundane
Wa ala ashla'ina nassna'oo majdane.
Wa ala hamatina narfao bandane.
Djabhato' ltahreeri aataynaki âahdane
Wa aqadna el'âazma an tahya aldjazair.

Refrain :
Fashhadoo ! Fashhadoo ! Fashhadoo !

Sarkhatou ll'awtani min sah ilfida
Issmaooha wasstajiibou linnida
Waktobooha bidimaa ishohadaa
Wakraooha libany ilgeeli ghadaa
Kad madadna laka ya madjdo yada
Wa aqadna el'âazma an tahya aldjazair.

Refrain :
Fashhadoo ! Fashhadoo ! Fashhadoo !

 
Religion
Médias
Météo
Sport
Adresses utiles
Contact
Plan du site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 16alger © Copyright 2006